Իսայան
Իսայան (Isayan)
  • 0.7/100 Տարածման Ցուցանիշ
  • 499 Քանակ
  • ՏԱԼՎՈՐԻԿ ԱՐՄԱՎԻՐ
  • Աննա Ամենատարածված Անունը
  • Իսայան ազգանունը ՀՀ ընտրողների ցուցակներում հանդիպում է 499 անգամ, ստանալով տարածման ցուցանշի 0.7 բալ։ Իսայան ազգանունը առավել տարածված է ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՏԱԼՎՈՐԻԿ համայնքում, որտեղ հաշվառված ընտրողների 7.9 տոկոսը կրում են այս ազգանունը: Ամենատարածված անունը Իսայան ազգանունի համար դա Աննան է։