Ալեյան
Ալեյան (Aleyan)
  • 0.4/100 Տարածման Ցուցանիշ
  • 274 Քանակ
  • ՑԱՄԱՔԱՍԱՐ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ
  • Անահիտ Ամենատարածված Անունը
  • Ալեյան ազգանունը ՀՀ ընտրողների ցուցակներում հանդիպում է 274 անգամ, ստանալով տարածման ցուցանշի 0.4 բալ։ Ալեյան ազգանունը առավել տարածված է ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՑԱՄԱՔԱՍԱՐ համայնքում, որտեղ հաշվառված ընտրողների 1.9 տոկոսը կրում են այս ազգանունը: Ամենատարածված անունը Ալեյան ազգանունի համար դա Անահիտն է։