Աիրյան
Աիրյան (Airyan)
  • 0/100 Տարածման Ցուցանիշ
  • 6 Քանակ
  • ԳՅՈՒՄՐԻ ՇԻՐԱԿ
  • Արթուր Ամենատարածված Անունը
  • Աիրյան ազգանունը ՀՀ ընտրողների ցուցակներում հանդիպում է 6 անգամ, ստանալով տարածման ցուցանշի 0 բալ։ Աիրյան ազգանունը առավել տարածված է ՇԻՐԱԿԻ ԳՅՈՒՄՐԻ համայնքում, որտեղ հաշվառված ընտրողների 0.3 տոկոսը կրում են այս ազգանունը: Ամենատարածված անունը Աիրյան ազգանունի համար դա Արթուրն է։