Զաքարյան
Զաքարյան (Zaqaryan)
  • 17/100 Տարածման Ցուցանիշ
  • 12308 Քանակ
  • ԾԱՂԿԱՇԵՆ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ
  • Անահիտ Ամենատարածված Անունը
  • Զաքարյան ազգանունը ՀՀ ընտրողների ցուցակներում հանդիպում է 12308 անգամ, ստանալով տարածման ցուցանշի 17 բալ։ Զաքարյան ազգանունը առավել տարածված է ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ԾԱՂԿԱՇԵՆ համայնքում, որտեղ հաշվառված ընտրողների 14.4 տոկոսը կրում են այս ազգանունը: Ամենատարածված անունը Զաքարյան ազգանունի համար դա Անահիտն է։