Դավինյան
Դավինյան (Davinyan)
  • 0.1/100 Տարածման Ցուցանիշ
  • 65 Քանակ
  • ԱԶԱՏԱՆ ՇԻՐԱԿ
  • Անահիտ Ամենատարածված Անունը
  • Դավինյան ազգանունը ՀՀ ընտրողների ցուցակներում հանդիպում է 65 անգամ, ստանալով տարածման ցուցանշի 0.1 բալ։ Դավինյան ազգանունը առավել տարածված է ՇԻՐԱԿԻ ԱԶԱՏԱՆ համայնքում, որտեղ հաշվառված ընտրողների 1.5 տոկոսը կրում են այս ազգանունը: Ամենատարածված անունը Դավինյան ազգանունի համար դա Անահիտն է։