Դայան
Դայան (Dayan)
  • 0.1/100 Տարածման Ցուցանիշ
  • 98 Քանակ
  • ԷՐԵԲՈՒՆԻ ԵՐԵՎԱՆ
  • Արմեն Ամենատարածված Անունը
  • Դայան ազգանունը ՀՀ ընտրողների ցուցակներում հանդիպում է 98 անգամ, ստանալով տարածման ցուցանշի 0.1 բալ։ Դայան ազգանունը առավել տարածված է ԵՐԵՎԱՆԻ ԷՐԵԲՈՒՆԻ համայնքում, որտեղ հաշվառված ընտրողների 0.4 տոկոսը կրում են այս ազգանունը: Ամենատարածված անունը Դայան ազգանունի համար դա Արմենն է։