Դալլաքյան
Դալլաքյան (Dallaqyan)
  • 5.6/100 Տարածման Ցուցանիշ
  • 4036 Քանակ
  • ԳԵՏԻԿ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔ
  • Անահիտ Ամենատարածված Անունը
  • Դալլաքյան ազգանունը ՀՀ ընտրողների ցուցակներում հանդիպում է 4036 անգամ, ստանալով տարածման ցուցանշի 5.6 բալ։ Դալլաքյան ազգանունը առավել տարածված է ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ԳԵՏԻԿ համայնքում, որտեղ հաշվառված ընտրողների 16.1 տոկոսը կրում են այս ազգանունը: Ամենատարածված անունը Դալլաքյան ազգանունի համար դա Անահիտն է։