Արթուն
Արթուն (Artun)
  • 0/100 Տարածման Ցուցանիշ
  • 21 Քանակ
  • ՈՐՈՏԱՆ(ՍԻՍԻԱՆ) ՍՅՈՒՆԻՔ
  • Հակոբյան Ամենատարածված Ազգանունը
  • Արթուն անունը ՀՀ ընտրողների ցուցակներում հանդիպում է 21 անգամ, ստանալով տարածման ցուցանշի 0 բալ։ Արթուն անունը առավել տարածված է ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՈՐՈՏԱՆ(ՍԻՍԻԱՆ) համայնքում, որտեղ հաշվառված ընտրողների 0.4 տոկոսը կրում են այս անունը: Ամենատարածված ազգանունը Արթուն անունի համար դա Հակոբյանն է։

Արթունին Նման Անուններ