Արգանուշ
Արգանուշ (Arganush)
  • 0/100 Տարածման Ցուցանիշ
  • 4 Քանակ
  • ԲԱԶՈՒՄ ԼՈՌԻ
  • Մուրադյան Ամենատարածված Ազգանունը
  • Արգանուշ անունը ՀՀ ընտրողների ցուցակներում հանդիպում է 4 անգամ, ստանալով տարածման ցուցանշի 0 բալ։ Արգանուշ անունը առավել տարածված է ԼՈՌԻԻ ԲԱԶՈՒՄ համայնքում, որտեղ հաշվառված ընտրողների 0.1 տոկոսը կրում են այս անունը: Ամենատարածված ազգանունը Արգանուշ անունի համար դա Մուրադյանն է։