Արամ
Արամ (Aram)
  • 32/100 Տարածման Ցուցանիշ
  • 15634 Քանակ
  • ԱՎԱԶԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔ
  • Խաչատրյան Ամենատարածված Ազգանունը
  • Արամ անունը ՀՀ ընտրողների ցուցակներում հանդիպում է 15634 անգամ, ստանալով տարածման ցուցանշի 32 բալ։ Արամ անունը առավել տարածված է ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ԱՎԱԶԱՆ համայնքում, որտեղ հաշվառված ընտրողների 3.6 տոկոսը կրում են այս անունը: Ամենատարածված ազգանունը Արամ անունի համար դա Խաչատրյանն է։