Քրիստինե
Քրիստինե (Qristine)
  • 28.5/100 Տարածման Ցուցանիշ
  • 13941 Քանակ
  • ՏՈՐՈՒՆԻՔ ՍՅՈՒՆԻՔ
  • Հարությունյան Ամենատարածված Ազգանունը
  • Քրիստինե անունը ՀՀ ընտրողների ցուցակներում հանդիպում է 13941 անգամ, ստանալով տարածման ցուցանշի 28.5 բալ։ Քրիստինե անունը առավել տարածված է ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՏՈՐՈՒՆԻՔ համայնքում, որտեղ հաշվառված ընտրողների 2.9 տոկոսը կրում են այս անունը: Ամենատարածված ազգանունը Քրիստինե անունի համար դա Հարությունյանն է։