Տատեւիկ
Տատեւիկ (Tateuik)
  • 0/100 Տարածման Ցուցանիշ
  • 5 Քանակ
  • ԳՅՈՒՄՐԻ ՇԻՐԱԿ
  • Քոչոյան Ամենատարածված Ազգանունը
  • Տատեւիկ անունը ՀՀ ընտրողների ցուցակներում հանդիպում է 5 անգամ, ստանալով տարածման ցուցանշի 0 բալ։ Տատեւիկ անունը առավել տարածված է ՇԻՐԱԿԻ ԳՅՈՒՄՐԻ համայնքում, որտեղ հաշվառված ընտրողների 0.1 տոկոսը կրում են այս անունը: Ամենատարածված ազգանունը Տատեւիկ անունի համար դա Քոչոյանն է։

Տատեւիկին Նման Անուններ