Անդրանիկ
Անդրանիկ (Andranik)
  • 32/100 Տարածման Ցուցանիշ
  • 15652 Քանակ
  • ՍՐԱՇԵՆ ՍՅՈՒՆԻՔ
  • Սարգսյան Ամենատարածված Ազգանունը
  • Անդրանիկ անունը ՀՀ ընտրողների ցուցակներում հանդիպում է 15652 անգամ, ստանալով տարածման ցուցանշի 32 բալ։ Անդրանիկ անունը առավել տարածված է ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՍՐԱՇԵՆ համայնքում, որտեղ հաշվառված ընտրողների 4.3 տոկոսը կրում են այս անունը: Ամենատարածված ազգանունը Անդրանիկ անունի համար դա Սարգսյանն է։