Վանե
Վանե (Vane)
  • 0/100 Տարածման Ցուցանիշ
  • 6 Քանակ
  • ՄԵՐՁԱՎԱՆ ԱՐՄԱՎԻՐ
  • Անդրեսյան Ամենատարածված Ազգանունը
  • Վանե անունը ՀՀ ընտրողների ցուցակներում հանդիպում է 6 անգամ, ստանալով տարածման ցուցանշի 0 բալ։ Վանե անունը առավել տարածված է ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԵՐՁԱՎԱՆ համայնքում, որտեղ հաշվառված ընտրողների 0.1 տոկոսը կրում են այս անունը: Ամենատարածված ազգանունը Վանե անունի համար դա Անդրեսյանն է։

Վանեին Նման Անուններ