Վագան
Վագան (Vagan)
  • 0/100 Տարածման Ցուցանիշ
  • 12 Քանակ
  • ՄԱՅԻՍՅԱՆ ՇԻՐԱԿ
  • Աբգարյան Ամենատարածված Ազգանունը
  • Վագան անունը ՀՀ ընտրողների ցուցակներում հանդիպում է 12 անգամ, ստանալով տարածման ցուցանշի 0 բալ։ Վագան անունը առավել տարածված է ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՅԻՍՅԱՆ համայնքում, որտեղ հաշվառված ընտրողների 0.1 տոկոսը կրում են այս անունը: Ամենատարածված ազգանունը Վագան անունի համար դա Աբգարյանն է։

Վագանին Նման Անուններ