Անաիտ
Անաիտ (Anait)
  • 0.1/100 Տարածման Ցուցանիշ
  • 47 Քանակ
  • ԱՇՈՑՔ ՇԻՐԱԿ
  • Մկրտչյան Ամենատարածված Ազգանունը
  • Անաիտ անունը ՀՀ ընտրողների ցուցակներում հանդիպում է 47 անգամ, ստանալով տարածման ցուցանշի 0.1 բալ։ Անաիտ անունը առավել տարածված է ՇԻՐԱԿԻ ԱՇՈՑՔ համայնքում, որտեղ հաշվառված ընտրողների 0.5 տոկոսը կրում են այս անունը: Ամենատարածված ազգանունը Անաիտ անունի համար դա Մկրտչյանն է։

Անաիտին Նման Անուններ