Սեդա
Սեդա (Seda)
  • 24.7/100 Տարածման Ցուցանիշ
  • 12063 Քանակ
  • ՄԵՂՐԻ ՍՅՈՒՆԻՔ
  • Սարգսյան Ամենատարածված Ազգանունը
  • Սեդա անունը ՀՀ ընտրողների ցուցակներում հանդիպում է 12063 անգամ, ստանալով տարածման ցուցանշի 24.7 բալ։ Սեդա անունը առավել տարածված է ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԵՂՐԻ համայնքում, որտեղ հաշվառված ընտրողների 4 տոկոսը կրում են այս անունը: Ամենատարածված ազգանունը Սեդա անունի համար դա Սարգսյանն է։