Անա
Անա (Ana)
  • 0.1/100 Տարածման Ցուցանիշ
  • 38 Քանակ
  • ԱՐԵՎՈՒՏ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ
  • Մարտիրոսյան Ամենատարածված Ազգանունը
  • Անա անունը ՀՀ ընտրողների ցուցակներում հանդիպում է 38 անգամ, ստանալով տարածման ցուցանշի 0.1 բալ։ Անա անունը առավել տարածված է ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ԱՐԵՎՈՒՏ համայնքում, որտեղ հաշվառված ընտրողների 0.6 տոկոսը կրում են այս անունը: Ամենատարածված ազգանունը Անա անունի համար դա Մարտիրոսյանն է։

Անաին Նման Անուններ