Ռուբեն
Ռուբեն (Ruben)
  • 16.2/100 Տարածման Ցուցանիշ
  • 7918 Քանակ
  • ԴՊՐԵՎԱՆՔ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ
  • Սարգսյան Ամենատարածված Ազգանունը
  • Ռուբեն անունը ՀՀ ընտրողների ցուցակներում հանդիպում է 7918 անգամ, ստանալով տարածման ցուցանշի 16.2 բալ։ Ռուբեն անունը առավել տարածված է ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ԴՊՐԵՎԱՆՔ համայնքում, որտեղ հաշվառված ընտրողների 3.3 տոկոսը կրում են այս անունը: Ամենատարածված ազգանունը Ռուբեն անունի համար դա Սարգսյանն է։

Ռուբենին Նման Անուններ