Ռոբերտ
Ռոբերտ (Robert)
  • 19/100 Տարածման Ցուցանիշ
  • 9277 Քանակ
  • ՍԱՐԱՊԱՏ ՇԻՐԱԿ
  • Հարությունյան Ամենատարածված Ազգանունը
  • Ռոբերտ անունը ՀՀ ընտրողների ցուցակներում հանդիպում է 9277 անգամ, ստանալով տարածման ցուցանշի 19 բալ։ Ռոբերտ անունը առավել տարածված է ՇԻՐԱԿԻ ՍԱՐԱՊԱՏ համայնքում, որտեղ հաշվառված ընտրողների 4.2 տոկոսը կրում են այս անունը: Ամենատարածված ազգանունը Ռոբերտ անունի համար դա Հարությունյանն է։