Ռազմելա
Ռազմելա (Razmela)
  • 0.1/100 Տարածման Ցուցանիշ
  • 44 Քանակ
  • ՋՐԱՌԱՏ ԿՈՏԱՅՔ
  • Ավագյան Ամենատարածված Ազգանունը
  • Ռազմելա անունը ՀՀ ընտրողների ցուցակներում հանդիպում է 44 անգամ, ստանալով տարածման ցուցանշի 0.1 բալ։ Ռազմելա անունը առավել տարածված է ԿՈՏԱՅՔԻ ՋՐԱՌԱՏ համայնքում, որտեղ հաշվառված ընտրողների 0.2 տոկոսը կրում են այս անունը: Ամենատարածված ազգանունը Ռազմելա անունի համար դա Ավագյանն է։

Ռազմելաին Նման Անուններ