Նորհայր
Նորհայր (Norhayr)
  • 0/100 Տարածման Ցուցանիշ
  • 12 Քանակ
  • ԲԵՐՔԱՇԱՏ ԱՐՄԱՎԻՐ
  • Բարսեղյան Ամենատարածված Ազգանունը
  • Նորհայր անունը ՀՀ ընտրողների ցուցակներում հանդիպում է 12 անգամ, ստանալով տարածման ցուցանշի 0 բալ։ Նորհայր անունը առավել տարածված է ԱՐՄԱՎԻՐԻ ԲԵՐՔԱՇԱՏ համայնքում, որտեղ հաշվառված ընտրողների 0.2 տոկոսը կրում են այս անունը: Ամենատարածված ազգանունը Նորհայր անունի համար դա Բարսեղյանն է։