Նելլի
Նելլի (Nelli)
  • 19.9/100 Տարածման Ցուցանիշ
  • 9744 Քանակ
  • ՄԵՂՐԻ ՍՅՈՒՆԻՔ
  • Սարգսյան Ամենատարածված Ազգանունը
  • Նելլի անունը ՀՀ ընտրողների ցուցակներում հանդիպում է 9744 անգամ, ստանալով տարածման ցուցանշի 19.9 բալ։ Նելլի անունը առավել տարածված է ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԵՂՐԻ համայնքում, որտեղ հաշվառված ընտրողների 3.4 տոկոսը կրում են այս անունը: Ամենատարածված ազգանունը Նելլի անունի համար դա Սարգսյանն է։

Նելլիին Նման Անուններ