Ամալիա
Ամալիա (Amalia)
  • 0.6/100 Տարածման Ցուցանիշ
  • 309 Քանակ
  • ԱՐԳԻՆԱ ԱՐՄԱՎԻՐ
  • Սարգսյան Ամենատարածված Ազգանունը
  • Ամալիա անունը ՀՀ ընտրողների ցուցակներում հանդիպում է 309 անգամ, ստանալով տարածման ցուցանշի 0.6 բալ։ Ամալիա անունը առավել տարածված է ԱՐՄԱՎԻՐԻ ԱՐԳԻՆԱ համայնքում, որտեղ հաշվառված ընտրողների 0.2 տոկոսը կրում են այս անունը: Ամենատարածված ազգանունը Ամալիա անունի համար դա Սարգսյանն է։

Ամալիաին Նման Անուններ