Նանո
Նանո (Nano)
  • 0.1/100 Տարածման Ցուցանիշ
  • 25 Քանակ
  • ԿԱՆՉ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ
  • Խուդոյան Ամենատարածված Ազգանունը
  • Նանո անունը ՀՀ ընտրողների ցուցակներում հանդիպում է 25 անգամ, ստանալով տարածման ցուցանշի 0.1 բալ։ Նանո անունը առավել տարածված է ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ԿԱՆՉ համայնքում, որտեղ հաշվառված ընտրողների 0.7 տոկոսը կրում են այս անունը: Ամենատարածված ազգանունը Նանո անունի համար դա Խուդոյանն է։

Նանոին Նման Անուններ