Նազի
Նազի (Nazi)
  • 0.1/100 Տարածման Ցուցանիշ
  • 29 Քանակ
  • ՄԻՐԱՔ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ
  • Հարությունյան Ամենատարածված Ազգանունը
  • Նազի անունը ՀՀ ընտրողների ցուցակներում հանդիպում է 29 անգամ, ստանալով տարածման ցուցանշի 0.1 բալ։ Նազի անունը առավել տարածված է ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԻՐԱՔ համայնքում, որտեղ հաշվառված ընտրողների 1.1 տոկոսը կրում են այս անունը: Ամենատարածված ազգանունը Նազի անունի համար դա Հարությունյանն է։