Մամե
Մամե (Mame)
  • 0.2/100 Տարածման Ցուցանիշ
  • 92 Քանակ
  • ԹԼԻԿ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ
  • Խուդոյան Ամենատարածված Ազգանունը
  • Մամե անունը ՀՀ ընտրողների ցուցակներում հանդիպում է 92 անգամ, ստանալով տարածման ցուցանշի 0.2 բալ։ Մամե անունը առավել տարածված է ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ԹԼԻԿ համայնքում, որտեղ հաշվառված ընտրողների 1.6 տոկոսը կրում են այս անունը: Ամենատարածված ազգանունը Մամե անունի համար դա Խուդոյանն է։