Հռիփսիմե
Հռիփսիմե (Hripsime)
  • 13.9/100 Տարածման Ցուցանիշ
  • 6792 Քանակ
  • ՀՈՎՆԱՆԱՁՈՐ ԼՈՌԻ
  • Սարգսյան Ամենատարածված Ազգանունը
  • Հռիփսիմե անունը ՀՀ ընտրողների ցուցակներում հանդիպում է 6792 անգամ, ստանալով տարածման ցուցանշի 13.9 բալ։ Հռիփսիմե անունը առավել տարածված է ԼՈՌԻԻ ՀՈՎՆԱՆԱՁՈՐ համայնքում, որտեղ հաշվառված ընտրողների 2.2 տոկոսը կրում են այս անունը: Ամենատարածված ազգանունը Հռիփսիմե անունի համար դա Սարգսյանն է։