Հովհանես
Հովհանես (Hovhanes)
  • 0.1/100 Տարածման Ցուցանիշ
  • 70 Քանակ
  • ԿԻՐԱՆՑ ՏԱՎՈՒՇ
  • Սահակյան Ամենատարածված Ազգանունը
  • Հովհանես անունը ՀՀ ընտրողների ցուցակներում հանդիպում է 70 անգամ, ստանալով տարածման ցուցանշի 0.1 բալ։ Հովհանես անունը առավել տարածված է ՏԱՎՈՒՇԻ ԿԻՐԱՆՑ համայնքում, որտեղ հաշվառված ընտրողների 0.7 տոկոսը կրում են այս անունը: Ամենատարածված ազգանունը Հովհանես անունի համար դա Սահակյանն է։