Համլետ
Համլետ (Hamlet)
  • 18.4/100 Տարածման Ցուցանիշ
  • 9007 Քանակ
  • ԽԴՐԱՆՑ ՍՅՈՒՆԻՔ
  • Հարությունյան Ամենատարածված Ազգանունը
  • Համլետ անունը ՀՀ ընտրողների ցուցակներում հանդիպում է 9007 անգամ, ստանալով տարածման ցուցանշի 18.4 բալ։ Համլետ անունը առավել տարածված է ՍՅՈՒՆԻՔԻ ԽԴՐԱՆՑ համայնքում, որտեղ հաշվառված ընտրողների 3.9 տոկոսը կրում են այս անունը: Ամենատարածված ազգանունը Համլետ անունի համար դա Հարությունյանն է։

Համլետին Նման Անուններ