Ալվարդ
Ալվարդ (Alvard)
  • 23.1/100 Տարածման Ցուցանիշ
  • 11308 Քանակ
  • ՎԱՆԵՔ ՍՅՈՒՆԻՔ
  • Հարությունյան Ամենատարածված Ազգանունը
  • Ալվարդ անունը ՀՀ ընտրողների ցուցակներում հանդիպում է 11308 անգամ, ստանալով տարածման ցուցանշի 23.1 բալ։ Ալվարդ անունը առավել տարածված է ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՎԱՆԵՔ համայնքում, որտեղ հաշվառված ընտրողների 4.3 տոկոսը կրում են այս անունը: Ամենատարածված ազգանունը Ալվարդ անունի համար դա Հարությունյանն է։