Լիանուշ
Լիանուշ (Lianush)
  • 0.4/100 Տարածման Ցուցանիշ
  • 183 Քանակ
  • ՍԱՂՄՈՍԱՎԱՆ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ
  • Հովհաննիսյան Ամենատարածված Ազգանունը
  • Լիանուշ անունը ՀՀ ընտրողների ցուցակներում հանդիպում է 183 անգամ, ստանալով տարածման ցուցանշի 0.4 բալ։ Լիանուշ անունը առավել տարածված է ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՍԱՂՄՈՍԱՎԱՆ համայնքում, որտեղ հաշվառված ընտրողների 0.6 տոկոսը կրում են այս անունը: Ամենատարածված ազգանունը Լիանուշ անունի համար դա Հովհաննիսյանն է։

Լիանուշին Նման Անուններ