Լեւոն
Լեւոն (Leuon)
  • 25.7/100 Տարածման Ցուցանիշ
  • 12542 Քանակ
  • ԱԼԱՎԵՐԴԻ ԼՈՌԻ
  • Հովհաննիսյան Ամենատարածված Ազգանունը
  • Լեւոն անունը ՀՀ ընտրողների ցուցակներում հանդիպում է 12542 անգամ, ստանալով տարածման ցուցանշի 25.7 բալ։ Լեւոն անունը առավել տարածված է ԼՈՌԻԻ ԱԼԱՎԵՐԴԻ համայնքում, որտեղ հաշվառված ընտրողների 3.7 տոկոսը կրում են այս անունը: Ամենատարածված ազգանունը Լեւոն անունի համար դա Հովհաննիսյանն է։

Լեւոնին Նման Անուններ