Լաուր
Լաուր (Laur)
  • 0/100 Տարածման Ցուցանիշ
  • 4 Քանակ
  • ՊԱՌԱՎԱՔԱՐ ՏԱՎՈՒՇ
  • Ճուղուրյան Ամենատարածված Ազգանունը
  • Լաուր անունը ՀՀ ընտրողների ցուցակներում հանդիպում է 4 անգամ, ստանալով տարածման ցուցանշի 0 բալ։ Լաուր անունը առավել տարածված է ՏԱՎՈՒՇԻ ՊԱՌԱՎԱՔԱՐ համայնքում, որտեղ հաշվառված ընտրողների 0.1 տոկոսը կրում են այս անունը: Ամենատարածված ազգանունը Լաուր անունի համար դա Ճուղուրյանն է։