Լազուրա
Լազուրա (Lazura)
  • 0/100 Տարածման Ցուցանիշ
  • 4 Քանակ
  • ՄՐԳԱՆՈՒՇ ԱՐԱՐԱՏ
  • Հակոբյան Ամենատարածված Ազգանունը
  • Լազուրա անունը ՀՀ ընտրողների ցուցակներում հանդիպում է 4 անգամ, ստանալով տարածման ցուցանշի 0 բալ։ Լազուրա անունը առավել տարածված է ԱՐԱՐԱՏԻ ՄՐԳԱՆՈՒՇ համայնքում, որտեղ հաշվառված ընտրողների 0.1 տոկոսը կրում են այս անունը: Ամենատարածված ազգանունը Լազուրա անունի համար դա Հակոբյանն է։