Իրինա
Իրինա (Irina)
  • 14/100 Տարածման Ցուցանիշ
  • 6852 Քանակ
  • ՄԻՋՆԱՏՈՒՆ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ
  • Գրիգորյան Ամենատարածված Ազգանունը
  • Իրինա անունը ՀՀ ընտրողների ցուցակներում հանդիպում է 6852 անգամ, ստանալով տարածման ցուցանշի 14 բալ։ Իրինա անունը առավել տարածված է ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԻՋՆԱՏՈՒՆ համայնքում, որտեղ հաշվառված ընտրողների 2.1 տոկոսը կրում են այս անունը: Ամենատարածված ազգանունը Իրինա անունի համար դա Գրիգորյանն է։