Թամարա
Թամարա (Tamara)
  • 25.6/100 Տարածման Ցուցանիշ
  • 12498 Քանակ
  • ՄԵՂՐԻ ՍՅՈՒՆԻՔ
  • Գրիգորյան Ամենատարածված Ազգանունը
  • Թամարա անունը ՀՀ ընտրողների ցուցակներում հանդիպում է 12498 անգամ, ստանալով տարածման ցուցանշի 25.6 բալ։ Թամարա անունը առավել տարածված է ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԵՂՐԻ համայնքում, որտեղ հաշվառված ընտրողների 4 տոկոսը կրում են այս անունը: Ամենատարածված ազգանունը Թամարա անունի համար դա Գրիգորյանն է։