Թակուհի
Թակուհի (Takuhi)
  • 0/100 Տարածման Ցուցանիշ
  • 7 Քանակ
  • ԱՅՐՈՒՄ ՏԱՎՈՒՇ
  • Թեբելեկյան Ամենատարածված Ազգանունը
  • Թակուհի անունը ՀՀ ընտրողների ցուցակներում հանդիպում է 7 անգամ, ստանալով տարածման ցուցանշի 0 բալ։ Թակուհի անունը առավել տարածված է ՏԱՎՈՒՇԻ ԱՅՐՈՒՄ համայնքում, որտեղ հաշվառված ընտրողների 0.1 տոկոսը կրում են այս անունը: Ամենատարածված ազգանունը Թակուհի անունի համար դա Թեբելեկյանն է։