Զինա
Զինա (Zina)
  • 4.1/100 Տարածման Ցուցանիշ
  • 1996 Քանակ
  • ՄԻՋՆԱՏՈՒՆ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ
  • Հարությունյան Ամենատարածված Ազգանունը
  • Զինա անունը ՀՀ ընտրողների ցուցակներում հանդիպում է 1996 անգամ, ստանալով տարածման ցուցանշի 4.1 բալ։ Զինա անունը առավել տարածված է ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԻՋՆԱՏՈՒՆ համայնքում, որտեղ հաշվառված ընտրողների 3.6 տոկոսը կրում են այս անունը: Ամենատարածված ազգանունը Զինա անունի համար դա Հարությունյանն է։

Զինաին Նման Անուններ