Էլբերտ
Էլբերտ (Elbert)
  • 0/100 Տարածման Ցուցանիշ
  • 7 Քանակ
  • ՀԱԳՎԻ ԼՈՌԻ
  • Զախարյան Ամենատարածված Ազգանունը
  • Էլբերտ անունը ՀՀ ընտրողների ցուցակներում հանդիպում է 7 անգամ, ստանալով տարածման ցուցանշի 0 բալ։ Էլբերտ անունը առավել տարածված է ԼՈՌԻԻ ՀԱԳՎԻ համայնքում, որտեղ հաշվառված ընտրողների 0.3 տոկոսը կրում են այս անունը: Ամենատարածված ազգանունը Էլբերտ անունի համար դա Զախարյանն է։

Էլբերտին Նման Անուններ