Քեյան
Քեյան (Qeyan)
  • 0.2/100 Տարածման Ցուցանիշ
  • 145 Քանակ
  • ԱՐՓԻ ՇԻՐԱԿ
  • Արթուր Ամենատարածված Անունը
  • Քեյան ազգանունը ՀՀ ընտրողների ցուցակներում հանդիպում է 145 անգամ, ստանալով տարածման ցուցանշի 0.2 բալ։ Քեյան ազգանունը առավել տարածված է ՇԻՐԱԿԻ ԱՐՓԻ համայնքում, որտեղ հաշվառված ընտրողների 1.2 տոկոսը կրում են այս ազգանունը: Ամենատարածված անունը Քեյան ազգանունի համար դա Արթուրն է։