Թաթեոսյան
Թաթեոսյան (Tateosyan)
  • 0/100 Տարածման Ցուցանիշ
  • 5 Քանակ
  • ԷՐԵԲՈՒՆԻ ԵՐԵՎԱՆ
  • Առչիլ Ամենատարածված Անունը
  • Թաթեոսյան ազգանունը ՀՀ ընտրողների ցուցակներում հանդիպում է 5 անգամ, ստանալով տարածման ցուցանշի 0 բալ։ Թաթեոսյան ազգանունը առավել տարածված է ԵՐԵՎԱՆԻ ԷՐԵԲՈՒՆԻ համայնքում, որտեղ հաշվառված ընտրողների 0.1 տոկոսը կրում են այս ազգանունը: Ամենատարածված անունը Թաթեոսյան ազգանունի համար դա Առչիլն է։

Թաթեոսյանին Նման Ազգանուններ