Գրիգորի
Գրիգորի (Grigori)
  • 3/100 Տարածման Ցուցանիշ
  • 1451 Քանակ
  • ՏԱՎՐՈՒՍ ՍՅՈՒՆԻՔ
  • Գրիգորյան Ամենատարածված Ազգանունը
  • Գրիգորի անունը ՀՀ ընտրողների ցուցակներում հանդիպում է 1451 անգամ, ստանալով տարածման ցուցանշի 3 բալ։ Գրիգորի անունը առավել տարածված է ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՏԱՎՐՈՒՍ համայնքում, որտեղ հաշվառված ընտրողների 2.6 տոկոսը կրում են այս անունը: Ամենատարածված ազգանունը Գրիգորի անունի համար դա Գրիգորյանն է։

Գրիգորիին Նման Անուններ