Օսմանյան
Օսմանյան (Osmanyan)
  • 0.1/100 Տարածման Ցուցանիշ
  • 53 Քանակ
  • ԹԵՂՈՒՏ ԼՈՌԻ
  • Արթուր Ամենատարածված Անունը
  • Օսմանյան ազգանունը ՀՀ ընտրողների ցուցակներում հանդիպում է 53 անգամ, ստանալով տարածման ցուցանշի 0.1 բալ։ Օսմանյան ազգանունը առավել տարածված է ԼՈՌԻԻ ԹԵՂՈՒՏ համայնքում, որտեղ հաշվառված ընտրողների 1.5 տոկոսը կրում են այս ազգանունը: Ամենատարածված անունը Օսմանյան ազգանունի համար դա Արթուրն է։