Քայայան
Քայայան (Qayayan)
  • 0/100 Տարածման Ցուցանիշ
  • 26 Քանակ
  • ՄԱՍԻՍ ԱՐԱՐԱՏ
  • Մարիամ Ամենատարածված Անունը
  • Քայայան ազգանունը ՀՀ ընտրողների ցուցակներում հանդիպում է 26 անգամ, ստանալով տարածման ցուցանշի 0 բալ։ Քայայան ազգանունը առավել տարածված է ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՍԻՍ համայնքում, որտեղ հաշվառված ընտրողների 0.9 տոկոսը կրում են այս ազգանունը: Ամենատարածված անունը Քայայան ազգանունի համար դա Մարիամն է։