Միրանյան
Միրանյան (Miranyan)
  • 0.2/100 Տարածման Ցուցանիշ
  • 130 Քանակ
  • ՍԻՍԱՎԱՆ ԱՐԱՐԱՏ
  • Անահիտ Ամենատարածված Անունը
  • Միրանյան ազգանունը ՀՀ ընտրողների ցուցակներում հանդիպում է 130 անգամ, ստանալով տարածման ցուցանշի 0.2 բալ։ Միրանյան ազգանունը առավել տարածված է ԱՐԱՐԱՏԻ ՍԻՍԱՎԱՆ համայնքում, որտեղ հաշվառված ընտրողների 1 տոկոսը կրում են այս ազգանունը: Ամենատարածված անունը Միրանյան ազգանունի համար դա Անահիտն է։