Աղաջանյանց
Աղաջանյանց (Aghajanyants)
  • 0/100 Տարածման Ցուցանիշ
  • 5 Քանակ
  • ՄԵՂՐԻ ՍՅՈՒՆԻՔ
  • Իսայ Ամենատարածված Անունը
  • Աղաջանյանց ազգանունը ՀՀ ընտրողների ցուցակներում հանդիպում է 5 անգամ, ստանալով տարածման ցուցանշի 0 բալ։ Աղաջանյանց ազգանունը առավել տարածված է ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԵՂՐԻ համայնքում, որտեղ հաշվառված ընտրողների 0.2 տոկոսը կրում են այս ազգանունը: Ամենատարածված անունը Աղաջանյանց ազգանունի համար դա Իսայն է։