Գեւորկյան
Գեւորկյան (Geuorkyan)
  • 0.3/100 Տարածման Ցուցանիշ
  • 186 Քանակ
  • ՈՐՈՏԱՆ(ՍԻՍԻԱՆ) ՍՅՈՒՆԻՔ
  • Արթուր Ամենատարածված Անունը
  • Գեւորկյան ազգանունը ՀՀ ընտրողների ցուցակներում հանդիպում է 186 անգամ, ստանալով տարածման ցուցանշի 0.3 բալ։ Գեւորկյան ազգանունը առավել տարածված է ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՈՐՈՏԱՆ(ՍԻՍԻԱՆ) համայնքում, որտեղ հաշվառված ընտրողների 2.6 տոկոսը կրում են այս ազգանունը: Ամենատարածված անունը Գեւորկյան ազգանունի համար դա Արթուրն է։