Գիգոլ
Գիգոլ (Gigol)
  • 0.1/100 Տարածման Ցուցանիշ
  • 29 Քանակ
  • ԿՈՂԲ ՏԱՎՈՒՇ
  • Մելիքյան Ամենատարածված Ազգանունը
  • Գիգոլ անունը ՀՀ ընտրողների ցուցակներում հանդիպում է 29 անգամ, ստանալով տարածման ցուցանշի 0.1 բալ։ Գիգոլ անունը առավել տարածված է ՏԱՎՈՒՇԻ ԿՈՂԲ համայնքում, որտեղ հաշվառված ընտրողների 0.3 տոկոսը կրում են այս անունը: Ամենատարածված ազգանունը Գիգոլ անունի համար դա Մելիքյանն է։

Գիգոլին Նման Անուններ