Բալիկ
Բալիկ (Balik)
  • 0/100 Տարածման Ցուցանիշ
  • 17 Քանակ
  • ՀԱՑԱՎԱՆ ՍՅՈՒՆԻՔ
  • Գրիգորյան Ամենատարածված Ազգանունը
  • Բալիկ անունը ՀՀ ընտրողների ցուցակներում հանդիպում է 17 անգամ, ստանալով տարածման ցուցանշի 0 բալ։ Բալիկ անունը առավել տարածված է ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՀԱՑԱՎԱՆ համայնքում, որտեղ հաշվառված ընտրողների 0.5 տոկոսը կրում են այս անունը: Ամենատարածված ազգանունը Բալիկ անունի համար դա Գրիգորյանն է։